JUTE

PRODUKT INFORMATION

Jute växer med rötterna i vatten och blir ca 2 met hög, Jute fibrerna utvinnes utav växtens stam, fibrerna suger först vatten, dom uppmjukade fibrerna kan nu användas till vävning och man skapar vackra hållbara produkter.

Odling utav Jute

Buntad nyskördat Jute

Dränkning utav Jute under vatten

Bark borttagande

Färska Jute fibrer färdig för använding

PROFIT FÖR SAMHÄLLET

Med fibrer flätas snören, med dessa tillverkas fina korgar eller väskor. Dessa arbeten skapar en mängd sysselsättning och inkomster för by befolkningen.

VARFÖR ÄR DETTE EN MILJÖVÄNLIG PRODUKT?

Jute är en växt och därmed komposterbar, efter skörden torkas materialet i solen. Förutom till transport används inga fossila bränslen eller kemikalier.

CERTIFIKATION

Jute har undersökts i professionella laboratorier och i analysen förekommer varken kemikalier eller bekämpningsmedel, en ren naturprodukt.

VAR VÄXER MATERIALET TILL DESSA PRODUKTER?

Jute förkommer i varma fuktiga länder som Indien och Bangladesh.