ÅTERVUNNA SARI

BESKRIVNING PROJEKT

Dessa korgar är gjorda av kasserade sarier. Sari är en klädedräkt som traditionellt bärs av nästan alla kvinnor i Indien och omkringliggande länder. En sari består av ett cirka 5 meter långt och 1 meter brett tygstycke. De färgglada tygstyckena rivs till remsor och vävs sedan till nya tyger. Av detta material tillverkas korgar.

Sarierna delas

Av sarierna tillverkas band

Saribanden vävs till tyg

VINST FÖR DEN LOKALA GEMENSKAPEN

Korgarna tillverkas för hand av kvinnor på den indiska landsbygden. Kvinnorna bor i små byar, långt ifrån storstäderna. Förutom i jordbruket finns det väldigt få arbetstillfällen här. Utarmade kvinnor får chansen att bryta den onda cirkeln av fattigdom. På så sätt förbättras också deras ställning i samhället.

VARFÖR ÄR DET HÄR EN HÅLLBAR PRODUKT?

Vi använder kasserade saris som råvara till våra produkter. På så sätt förhindrar vi att dessa tyger hamnar på soptippen eller i en förbränningsugn.

CERTIFIERING

På sikt vill vi gärna kvalitetsmärka processen med ett certifikat. Det kommer inte bli lätt. För att kunna ge ut ett certifikat måste det var möjligt att spåra materialens ursprung. De gamla sarierna köps dock in på olika ställen.

URSPRUNGSLAND MATERIAL

Indien