RECYCLED FABRICS

PROJEKTBESKRIVNING

Produktion utav kläder i Asiens fabriker resulterar ofta i övebliven produktion, dessa restproukter har ofta fel i kvaliteten eller färgen. Däför är det meningsfullt att använda detta material. Vi använder dessa restprodukter genom att fläta dessa till snören som flätas till unika korgar.

PROFIT FÖR SAMHÄLLET

Korgar tillverkas utav dessa restprodukter som skapar arbetstillfällen för kvinnorna i byarna genom hemnarbete som ger en extra inkomst. Allt sker under företagets överinseende för att arbetet sker under människor värdiga omständigheter.

VARFÖR ÄR DETTE EN MILJÖVÄNLIG PRODUKT?

Vi använder detta material som annars hade eldats upp, recycling är därför mycket miljövänligt. Inte heller använder vi kemikalier eller fossila bränslen i produktionen.

CERTIFIKATION

Det är mer eller mindre omöjligt att certifiera dessa produkter, olika tillverkare leverera materialet som gör en standarisering omöjligt.

TILLVERKNINGSLAND

Resprodukter av textilier förkomner i all textiltillverkning i Sued Ost Asien.