JUTE

OMSCHRIJVING PROJECT

Jute is een plant, die met de ‘voeten’ in het water groeit en 2 meter hoog wordt. De jutevezel komt van de stam van de juteplant. Deze lange, harde vezel moet eerst in water weken. Daarna kunnen er dunne, erg sterke draden van gevlochten worden en kunnen we er erna mooie, duurzame producten van laten maken.

Teelt van de juteplant

Bundels juteplanten kort na de oogst

Juteplanten weken in het water

De barst wordt van de juteplant gehaald

De jutevezel, klaar voor verdere verwerking

WINST VOOR DE GEMEENSCHAP

Mensen op het platteland verwerken de vezels van de juteplant tot kabels. Kleine en middelgrote naaiateliers, eveneens op het platteland, maken er mandjes en tassen van. Dit proces brengt veel werk en inkomen voor arme mensen in dorpen ver weg van grote steden.

WAAROM IS DIT EEN DUURZAAM PRODUCT?

Jute is een plant en daardoor natuurlijk biologisch afbreekbaar. Na de oogst worden de planten in de zon gedroogd. Behalve voor transport worden er geen fossiele brandstoffen gebruikt bij productie en verwerking.

CERTIFICERING

Een analyse op bestrijdingsmiddelen is door een professioneel laboratorium uitgevoerd en er zijn geen sporen van bestrijdingsmiddelen gevonden. Deze analyse zal in de toekomst herhaald worden. Wij bezoeken regelmatig de productielocaties en voeren dan ook controles uit op correcte werkomstandigheden. In een later stadium willen wij dit proces officieel laten certificeren.

WAAR GROEIEN DEZE PLANTEN?

Jute wordt voornamelijk geproduceerd in warme, vochtige gebieden in India en Bangladesh.