VATTENHYACINTER

PRODUKT INFORMATION

Vattenhyacinter är en exoiskt flytande växt som förekommer i flertalet Asiatiska länder, det är en pest med enorm tillväxt som ofta utrotar andra växter och täppa till dammar och vattenvägar.

VARFÖR ÄR DETTE EN MILJÖVÄNLIG PRODUKT?

Vi skörd finns chansen för andra växter eller djur att igen etablera sig.

Myndigheterna har en chans att förbättra situationen om vi befriar kanaler samt andra vatten ifron den negativa inverkan på miljön. Vilket befrämjar befolkningens hälsa.

CERTIFIKATION

Alla som besökt dessa länder känner till dom problemen vattenhyacinter har skapat. Man förstår vikten utav att bekämpa dessa växter över hela världen. Därför anser vi att en certifiering är meningslös och förorsakar endast höga extra kostnader.

VAR VÄXER MATERIALET TILL DESSA PRODUKTER?

Vattenhyacinternas hemland är Brasilien.