WATERHYACINT

OMSCHRIJVING PROJECT

De waterhyacint (Latijnse naam: Eichornia crassipes) is een drijfplantje, een exoot, dat in veel landen in Azië voorkomt. Het is er een plaag met een enorme groeikracht. Het sluit meren af,  waardoor alles erin sterft. Het plantje verstopt ook riolen en waterwegen.

WAAROM IS DIT EEN DUURZAAM PRODUCT?

Door deze woekerende plant te verzamelen, komt er weer leven in de meren en rivieren. Het ecosysteem kan zich langzaam weer herstellen.

De waterhuishouding in deze tropische landen zal verbeteren, wanneer we de planten ook uit de riolen en kanalen verwijderen kunnen. Het zal ook de gezondheid van de bevolking ten goede komen.

CERTIFICERING

Iedereen, die wel eens een land in Zuidoost-Azië bezoekt, kent de problemen, die de waterhyacint daar veroorzaakt. Hij of zij begrijpt, dat het verwijderen van deze plant meer dan zinvol is. Certificeren van dit productieproces lijkt ons daarom zinloos en verhoogt alleen maar de kostprijs van het product.

WAAR GROEIEN DEZE PLANTEN?

Oorspronkelijk is deze plant afkomstig uit het Amazonegebied in Zuid-Amerika, Brazilië.