‘Naar schatting doet 48 miljoen jongvolwassenen (15-17 jaar) gevaarlijk werk, bijvoorbeeld in mijnen, op plantages en in textielfabrieken.’

HUIDIGE SITUATIE

Uitbuiting van mensen in arme gebieden is een bekend en veelomvattend probleem. Lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden komen veelvuldig voor. Een vaak gebruikt voorbeeld hiervan zijn de palmolieplantages in Azië, die vaak in het bezit zijn van grote internationale bedrijven. Op de plantages zijn weinig banen te vinden voor de lokale bevolking. Uit onderzoek van bijvoorbeeld Amnesty International blijkt dat er veel misstanden zijn op deze plantages: als er al werk is, is het zwaar werk en wordt het slecht betaald. Daarnaast zijn de werkdagen lang. Arbeiders moeten werken met bestrijdingsmiddelen, vaak zonder bescherming. Ook is er regelmatig sprake van kinderarbeid.

Wij willen hier verandering in brengen en streven naar een wereld met verantwoorde arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen.

Onze medewerkers geven wij:

  • Jaarrond werk
  • 2 verse maaltijden per dag
  • Aangepaste werktijden voor moeders

HET VERHAAL VAN ONZE ROTAN WERKNEMER “ONONG”

Ik ben al heel lang vlechter in deze rotanfabriek. Het is plezierig om hier te werken. Er zijn minder regels en verboden dan in andere fabrieken. Er heerst een gezellige sfeer. De afgelopen tijd heeft de eigenaar zaken verbeterd en aangepast in de fabriek, zoals nieuwe vloeren en nieuwe, comfortabele stoelen. Wekelijks maken wij gezamenlijk onze werkplek schoon. Van de buitenlandse eigenaar leerden wij, dat het prettiger werken is in een schone fabriek.

Dagelijks worden er in het restaurant aan de overkant van de fabriek twee warme maaltijden voor ons gekookt. Het eten is goed en op deze manier heb ik automatisch een heerlijke pauze!

Ik ben blij, dat ik elke dag een paar extra uren kan maken. Soms doe ik dat om extra geld voor mijn familie te verdienen. Als de fabriek veel orders heeft, wordt er ook gevraagd of wij willen overwerken. Dat is belangrijk om de buitenlandse klanten goed te bedienen en tegelijkertijd verdienen wij meer geld!

Namens onze mensen in Indonesië…

Terima Kasih!