ZEEGRAS

OMSCHRIJVING PROJECT

Zeegras is een plant, die langs de waterkant groeit en graag met de ‘voeten’ in het water staat. Het blad wordt in de zon gedroogd en daarna tot dunne kabels gevlochten. Dit resulteert in unieke handgemaakte mandjes van natuurlijke materialen.

Teelt van zeegras

Inspectie van planten

Net geoogst zeegras

Drogen van zeegras

WINST VOOR DE GEMEENSCHAP

Het vervaardigen van de mandjes creëert veel werk voor de lokale bevolking. Vooral aan-huis-gebonden vrouwen op het platteland krijgen hier een kans om iets bij te verdienen. Eigen inkomen bevordert hun zelfstandigheid. In 2018 maakten meer dan 1.000 vrouwen mandjes voor ons.

WAAROM IS DIT EEN DUURZAAM PRODUCT?

De manden gemaakt van zeegras zijn heel milieu-vriendelijk. De zeegrasplant wordt met natuurlijke meststoffen van koe en geit gekweekt. Bij de teelt worden geen chemicaliën gebruikt. Na de oogst worden de planten in de zon gedroogd. Behalve voor transport worden er geen fossiele brandstoffen gebruikt bij productie en verwerking.

CERTIFICERING

Zeegrasmonsters zijn door een professioneel laboratorium geanalyseerd. Bij deze analyse zijn  geen sporen van bestrijdingsmiddelen of andere chemicaliën aangetroffen. Deze analyse zal in de toekomst herhaald worden. Wij bezoeken regelmatig de productielocaties en voeren dan ook controles uit op correcte werkomstandigheden. In een later stadium willen wij dit proces officieel laten certificeren.

WAAR GROEIEN DEZE PLANTEN?

Zeegras groeit o.a. in Indonesië, Thailand, Myanmar, Bangladesh en India.